Wpływ zakwaszenia na stan zdrowia organizmu

Co to są kwasy i zasady?

Warto się zastanowić czym są substancje kwaśne a czym zasadowe. Wydaje się, że to co smakuje jako kwaśne jest właśnie kwasotwórcze, ale to pozory i jest zupełnie inaczej. Właśnie to co charakteryzuje się kwasotwórczym działaniem najczęściej nie jest właśnie w smaku kwaśne.

Substancjami kwaśnymi są kwasy, kwasy to ciecz, która zawiera wodór i dysocjuje w wodzie. Właśnie jony wodorowe H+ charakteryzują się tym, że kwas ma specyficzne działanie na nasz organizm. Im większa jest możliwość rozpadania się kwasu na jony tym więcej tych jonów będzie się tworzyć i kwas będzie mocniejszy, zacznie działać silniej.

Zasady zaś są to substancje, które neutralizują kwasy. Traktując sprawę od strony chemicznej będą to takie substancje, które są zdolne do odszczepiania ujemnie naładowanej grupy wodorotlenowej OH-. Mogą one dysocjować w wodzie, dzięki czemu będzie powstawać do powstania wspomnianej grupy OH-. Jeśli chodzi o miary mocy zasada trzeba powiedzieć, że liczba jonów jest kluczowa. Kwasy z zasadami będą się skutecznie neutralizować. Dzieje się to, ponieważ dochodzi do łączenia jonów wodorowych kwasów z jonami wodorotlenowymi zasad.

Na czym polega zakwaszenie?

Czym więc będzie zakwaszenie? Jest to sytuacja, w której będzie dochodzić do zaburzenia równowagi kwasowo – zasadowej w organizmie. Zaczyna tam przeważać czynnik kwasowy. Wiadomo, że ciało każdego składa się w około 70% z wody. W wodzie rozpuszczone są składniki odżywcze, elektrolity, które podlegają cały czas różnorakim przemianom.

Leczenie zakwaszenia

Taka przemiana materii jest oznaką życia. Przemiany odbywać się mogą w warunkach pełnej równowagi między przemianą energii a przemianą materii wewnątrz komórki i na zewnątrz. Zachowanie tej równowagi będzie również związane z błoną komórkową, która będzie regulować przepływ elektrolitów oraz składników odżywczych w komórkach i pomiędzy komórkami.

Organizm człowieka

Błona komórkowa będzie funkcjonować odpowiednio w sytuacji, gdy napięcie elektryczne na jej powierzchni będzie na poziomie mniej więcej 70-90 mV. Potencjał ten jest zależy od prawidłowej pracy pomp jonowych, które mają utrzymywać różnicę stężeń jonów sodu, potasu, magnezu, chloru, wapnia. Istotną sprawą dla nas jest dla nas działanie pomp jonowych. I teraz dochodzimy właśnie to najważniejszej kwestii. Równowaga kwasowo – zasadowa w tkance to nic innego jak stężenie elektrolitów i dobry poziom działania pomp jonowych. Organizm dzięki temu będzie pracował bez problemów. Jak pojawia się zakłócenie równowagi przez zakwaszenie to od razu mamy zakłócenie istotnej dla naszego zdrowia równowagi. Pojawiają się zaburzenia stężeń elektrolitów, utrudnienia w przemianie materii i pojawienie się niedyspozycji.

Autor

Karolina Pietrucha

Redakcja odkwaszamy.pl